Lietošanas Noteikumi

1.  Ievads

1.1  Šie portāla www.saneribox.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu (turpmāk tekstā - Lietotājs).

1.2  Portāls ir pieejams interneta vietnē http://www.saneribox.lv/.

1.3  Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Portālā vai izmanto citus Portālā pieejamos pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no Portāla pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu līdzekļi Latvijas Republikas Civillikuma izpratnē.

1.4  Noteikumi nosaka lietošanas kārtību, jēdzienus, nosacījumus, ierobežojumus, kā arī sankcijas šo Noteikumu neievērošanas gadījumā. Noteikumus veido sadaļas par reģistrāciju, darījumiem un apmaksu, piegādi, datu drošību, atteikuma tiesībām, autortiesībām, privātumu, atbildību un domstarpību risināšanu.

1.5  Portālu uztur un administrē sabiedrība ar ierobežotu atbildību SANERI, reģ. nr. 40103821510, bankas konts akciju sabiedrībā “Swedbank”, konta numurs LV44HABA0551038824930, juridiskā adrese Babītes novads, Babītes pagasts, Babīte, Rožu iela 2-33, LV-2101 (turpmāk tekstā – SANERI).

1.6  Portāls ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida kosmētisko līdzekļu reklamēšanas un pārdošanas portāls.

1.7  SANERI ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt šos Noteikumus.

1.8  Noteikumu 7. punktā minētas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

1.9  Katram Portāla Lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būt informētam par tajos veiktajām izmaiņām. Ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad Lietotājam aizliegts lietot Portālu.

2.  Reģistrācija

2.1  Lai kļūtu par Portāla reģistrēto Lietotāju, Lietotājam ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.

2.2  Lietotāja profila reģistrēšana Portālā ir bezmaksas.

2.3  Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos.

2.4  Lietotājs var reģistrēties ar sociālā tīkla Facebook lietotāja profila starpniecību (turpmāk tekstā – Facebook pase).

2.5  Pastāv vienkāršā reģistrācija, kad Lietotājs norāda vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, pilsētu, e-pastu, paroli, lietotājvārdu, šajā gadījumā var reģistrēties arī ar Facebook pasi.

2.6  Pastāv paplašinātā reģistrācija, kad Lietotājs pie pasūtījuma noformēšanas papildus Noteikumu 14.punktā norādītajam sniedz informāciju par piegādes adresi, tālruņa numuru, datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu, piemēram, maksājumu bankas kartes numurs un derīguma termiņš.

2.7  Ja Portāla Lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, piemēram, pērk SANERI produktus, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem un ievēro tos.

2.8  Portāla Lietotājs var izvēlēties pierakstīties jaunumu saņemšanai Lietotāja e-pasta adresē, reģistrējot e-pasta adresi šim mērķim. Lietotājs piekrīt jaunumu saņemšanai Lietotāja e-pasta adresē un SANERI komunikācijai ar Lietotāju.

2.9  Ja Lietotāja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, trešā persona tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka Lietotāja reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to SANERI, izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti Portālā.

3.  Darījumu veikšana un apmaksas kārtība

3.1  Reģistrētiem Portāla Lietotājiem ir tiesības izmantot Portālā piedāvātās iespējas, pakalpojumus, produktus atbilstoši distances līguma (turpmāk tekstā – Distances līgums) noteikumiem par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā to piedāvāšanas brīdī.

3.2  SANERI ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus piedāvājumus.

3.3  Distances līgums starp SANERI un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties produktu un apmaksājot pirkumu, noklikšķina uz pogu "apmaksāt pirkumu".

3.4  Lietotājam ir pienākums Noteikumos un Distances līgumā paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par produktiem.

3.5  Distances līgumi tiek reģistrēti un glabāti SANERI datu bāzē atbilstoši Noteikumu sadaļai par privātumu.

3.6  Lietotājs maksā par produktiem šādos veidos:

3.6.1 izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus;

3.6.2 ar bankas karti;

4.  Piegāde

4.1  Ikvienam Portāla reģistrētam Lietotājam ir jāapzinās, ka attiecīgā Lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam, piegādes adresei, kontaktinformācijai u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.

4.2  Lietotājs apņemas norādīt precīzu piegādes adresi. Lietotājs apņemas pieņemt preces no kurjera. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē nav atrodams, SANERI ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt SANERI jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

4.3  Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, apzinās, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

4.4  Ja produktu piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c., produkti netiek sūtīti atkārtoti, pasūtījums tiek atcelts, vai pēc Lietotāja pieprasījuma tiek veikta atkārtota sūtījuma piegāde par atsevišķu samaksu, saskaņā ar kurjeru pasta cenrādi.

4.5  Produktu saņemšanas brīdī Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda produktu atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanu/pieņemšanu apliecinošu dokumentu.

4.6  Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanu/pieņemšanu apliecinošu dokumentu, Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka produkti ir saņemti labā stāvoklī.

4.7  Visos gadījumis, kad kurjers piegādā produktu Lietotājam, ja produkta iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā tas jānorāda (jāuzraksta atbilstošs komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektime, vienlaicīgi par to informējot SANERI. Šajā punktā minētajā gadījumā Lietotājs var atteikties no produkta saņemšanas (jāuzraksta atbilstošs komentārs).

4.8  Lietotājs Noteikumu 31. punktā minētā gadījumā komentāru jāuzraksta kurjera klātbūtnē. SANERI neatbild par tādām produktu nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas produktu piegādes apstiprinājumā.

5.  Datu drošība

5.1  Katram reģistrētajam Portāla Lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Reģistrējoties Portālā, Lietotājam ir jāizvēlas un jāievada parole.

5.2  SANERI Lietotāja paroli nenodod trešām personām un SANERI bez vajadzības nepieprasīs Lietotājam atklāt savu paroli.

5.3  Veidojot savu paroli, Lietotājam parole ir jāizvēlas pietiekami droša, ievērojot rekomendācijas. Par paroles drošuma pakāpi ir atbildīgs pats Lietotājs.

5.4  Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrētā Lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais Lietotājs.

6.  Atteikuma tiesības

6.1  Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības.

6.2  Šo Noteikumu 37. punktā minētajā situācijā, kā arī ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, Lietotājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atgriezt Portālā iegādāto produktu atpakaļ SANERI tādā pašā stāvoklī, kādā Lietotājs produktu saņēmis atbilstoši Noteikumu 29., 30. un 31. punktam.

6.3  Lietotājs informē SANERI par atgriešanu, paziņojot par to rakstveidā, proti, rakstot uz SANERI e-pasta adresi info@saneribox.lv, norādot atgriešanas objektu, pasūtījuma datumu un numuru.

6.4  Atgriežot produktu, Lietotājam ir jāizmanto pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, obligāti norādot Lietotāja bankas konta numuru. Lietotājs produktus nosūta SANERI uz adresi Rožu iela 2-33, Babīte, LV-2101.

6.5  Produktu atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

6.5.1 atgrieztiem produktiem jābūt oriģinālā iepakojumā;

6.5.2 produkti nedrīkst būt bojāti;

6.5.3 produkti nav lietoti, nav zaudējuši tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.);

6.5.4 atpakaļ sūtītiem produktiem jābūt tādā pašā stāvoklī, kāda tie bija, Lietotājam produktus saņemot;

6.5.5 SANERI ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ produktus, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz produktu atgriešanu;

6.5.6 Lietotājam ir jāsedz atgriešanas izmaksas;

6.5.7 naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītām precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz Lietotāja atgriešanas dokumentā norādīto bankas kontu, kuram ir jāsakrīt ar to kontu, no kura bija veikta pasūtījuma apmaksa.

6.6  Par produktiem, kuras Lietotājs atgriež SANERI ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, SANERI piekrīt atmaksāt Lietotājam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas akceptēšanas dienas.

7.  Autortiesības

7.1  Portālā ievietotie materiāli, piemēram, produktu apraksti, ar produktu saistīti attēli, ir aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu.

7.2  Jebkura Portālā publicēto materiālu pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez atsauces uz SANERI.

7.3  Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi SANERI.

7.4  Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SANERI un trešajām personām.

8.  Privātums

8.1  Lietotāju datu un identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SANERI. SANERI garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai produktu iegādes un mārketinga nolūkos.

8.2  Visi Portālā ievietotie Lietotāju dati un identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.3  Lietotājs apzinās un piekrīt, ka SANERI vāc par lietotājiem anonīmos un personas datus, un ka SANERI veic attiecīgā Lietotāja datu un identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

8.4  Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Lietotāja anonīmie dati nav personiski identificējami, tie sastāv no reģistra un pieteikuma datnēm, kā arī sīkdatnēm (turpmāk tekstā – Cookies), piemēram, Lietotāja IP adreses, domēna nosaukuma vai informācijas par Portāla lietošanu, kas tiks izmantota tikai administratīvām vajadzībām, lapas pārvaldīšanai, kā arī lapas lietojuma un tendenču analīzei.

8.5  Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Lietotāja personas dati ir jebkura informācija, kas Lietotāju personiski identificē, piemēram, Lietotāja vārds, uzvārds, nosaukums, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs.

8.6  SANERI veic Lietotāja datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēro iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Lietotāja datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielieto visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Lietotāja datu drošību, integritāti un privātumu.

8.7  Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus Portālā norādītos personas datus.

8.8  Lietotāju datu (anonīmie un personas) un Lietotāja identifikācijas kodu apstrādes mērķis ir informācijas par produktiem un Lietotājiem nodrošināšana pasūtījuma un piegādes izpildīšanai (Distances līguma ar Lietotāju vai līguma ar SANERI partneri noslēgšanai, vai lai izpildītu līgumu, kas noslēgts Lietotāja interesēs, u.c.), komunikācijai ar Lietotāju, Portāla darbībai, informācijas pieejamībai Lietotājam tiešsaistē, Lietotāju atbalstam, kā arī maksājumu veikšanai un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

8.9  SANERI vāc Noteikumu 50. un 51.punktā nosauktos datus par Portāla Lietotāju, tai skaitā izmantojot sīkdatnes Cookies, kā arī no Lietotāja izmantotā interneta pārlūka (tai skaitā IP adresi) un par Lietotāja mobilajām ierīcēm (piemēram, ierīces modeli, operētājsistēmu, parametrus, tīkla operatoru u.tml.).

8.10 Cookies ir sīkdatnes, ko Portāls izvieto Lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, lai atpazītu Lietotāju un atvieglotu tam Portāla izmantošanu. Cookies var tikt izmantotas, lai atvieglotu un paātrinātu piekļuvi mājaslapas iespējām, piemēram, autorizācijai un/vai atkārtotai apmeklēšanai.

8.11 Lietotājam ir iespēja konfigurēt interneta pārlūkprogrammas tādā veidā, lai pārlūkprogrammas brīdina Lietotāju par Cookies izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai Lietotājs piekrīt tās pieņemt. Cookies nepieņemšana neaizliegs Lietotājam lietot Portālu, taču tas var ierobežot Lietotājam Portāla izmantošanas iespējas.

8.12 SANERI ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par Lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus Lietotājus un neizpaužot to personas datus (piemēram, pētījumi, datu analīze, informācija par reklāmas atdevi u.tml.).

8.13 SANERI nenodos Lietotāja datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

8.14 Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka SANERI nodos Lietotāja datus SANERI piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SANERI, un tās partneriem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Šādos gadījumos SANERI pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

8.15 Papildus noteikumu 60.punktā minētajiem gadījumiem Lietotājs piekrīt, ka SANERI ir tiesības nodot attiecīgā Lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:

8.15.1  tiesību aizsardzības institūcijām, ja SANERI saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;

8.15.2  tiesība izsardzības institūcijām, ja SANERI konstatē, ka attiecīgā Lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas SANERI, Portāla lietotāju vai citu personu intereses.

8.16  Ja no SANERI neatkarīgas kļūmes dēļ Portālā saglabātie dati pazūd, tad Lietotājam nav tiesības pieprasīt datu atjaunošanu pilnā apmērā. Datu apjoms, vai un kādā daudzumā tie tiek atjaunoti, ir SANERI brīva izvēle.

8.17  Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, SANERI informēs Lietotāju par Lietotāja datiem, ko SANERI apstrādā attiecībā uz Lietotāju, par datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust), datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Lietotāja datos, mērķus, kuru sasniegšanai Lietotāja dati tiek apstrādāti, datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas, un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti.

8.18  SANERI ir tiesīga ierobežot Lietotāja piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst Lietotāja datus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

8.19  SANERI pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Lietotāja dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.

8.20  Nepieciešamības gadījumā Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Lietotāja datus, kas par Lietotāju saglabāti Lietotāja profilā.

8.21  Gadījumā, ja Lietotājs vēlas atteikties no turpmākas jaunumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Lietotāja datus no Portāla vai ja radušies jautājumi par Lietotāja datu izmantošanu, Lietotājs var kontaktēties ar SANERI ar e-pasta adreses info@saneribox.lv starpniecību.

8.22  Portāls var saturēt saites uz citām interneta vietnēm, par kuru lietošanas noteikumiem, tai skaitā privātuma nosacījumiem, SANERI nenes atbildību.

8.23  Ja Lietotājs ievieto Portālā komentārus vai ziņojumu atbilstoši Lietotāja profila iespējām, tad  jebkuri Lietotāja komentāros vai ziņojumos minētie dati būs pieejami un izmantojami ikvienam, kas piekļūst Lietotāja komentāriem vai ziņojumiem. SANERI nenes atbildību par Lietotāju komentāru vai ziņojumu saturu, kā arī sekām, kas var rasties, Lietotājam publicējot komentārus vai ziņojumus Portālā.

9.  Atbildība

9.1  SANERI nav atbildīga par Portālā attēlos redzamo nebūtisko produktu krāsu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām. Portālā izmantotajiem attēliem ir ilustratīvs raksturs.

9.2  SANERI nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radušies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus SANERI saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici.

9.3  Noteikumu 71.punktā minēto nepārvaramas varas apstākļu gadījumā SANERI cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

9.4  Katrs Portāla Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru Lietotājs ievieto Portālā izveidotā profilā.

9.5  SANERI nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla Lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo produktu izmantošanu.

9.6  Ja Lietotājs nodara Portālam kaitējumu un zaudējumus paša Lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ, tad Lietotājs atbild pilnā apmēra un atlīdzina SANERI nodarītos zaudējumus.

9.7  Lietotājs ir atbildīgs par produktu kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

9.8  Lietotājs ir atbildīgs par produktu vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja produkti ir izmantoti tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

10.  Domstarpību risināšana

10.1 Visi strīdi starp SANERI un Portāla Lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā.

10.2 Ja strīdi starp SANERI un Portāla Lietotājiem netiek atrisināti mediācijas un/vai pārrunu ceļā, tad strīdus risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.